Upplands Schakt proffs på mark logo-page-001

Varför bli medlem i Upplands Schakt?

Som medlem i Upplands Schakt är Du del i en väl utbyggd förmedlingsorganisation med god ekonomi och som är skräddarsydd för Dina behov. Föreningen tar hand om de administrativa sysslorna, har koll på arbetslagstiftning och MBL-lagar samt är informerad om branschen. Föreningen har kunnigt folk som Du som medlem kan rådfråga samt håller Dig som medlem informerad i branschfrågor. 
Du som är maskinägare och verkat i branschen under en tid av minst två år, och som förbinder Dig att följa föreningens stadgar, kan söka medlemskap. Styrelsen har rätt att ge dispens från tvåårsregeln.
 

MASKINFÖRMEDLING

Du får tillgång till en större kundkrets, genom det länstäckande förmedlingsorgan föreningen är. Du kan erbjuda Dina kunder större resurser och bättre service, och får hjälp vid prisförhandlingar, offertgivning m.m. Har Du sedan tidigare en fast kundkrets skall Du givetvis behålla den. 

KUNDFÖRLUSTER

Föreningen står för kreditrisken vid alla förmedlade arbeten. Tar Du egna arbeten anmäler du det till kontoret, som då undersöker kundens betalningsförmåga och meddelar Dig detta. I annat fall står Du kreditrisken själv.
 

MASKIN- OCH ANSVARSFÖRSÄKRING

Genom ett kollektivt maskinförsäkringsavtal kan föreningen erbjuda ett omfattande och billigt försäkringspaket.
 

VIDAREUTBILDNING

Föreningen anordnar alla de branschanpassade kurser som krävs för att få uppdrag i dag. Föreningen ordnar även andra utbildningar Du kan har nytta av.

LÅTER DET HÄR INTRESSANT?

Ta kontakt med oss på kontoret, så berättar vi mer om medlemskap i
Upplands Schakt Ek Förening
Tel: 018-26 00 60

MEDLEMSFÖRETAG:

Alberga Gård AB
AD Schakt & Entreprenad AB
Arturs Trädgårdstjänst AB
Billock Mark & Gräv AB
Björn Sandberg Entreprenadmaskiner
Bojab i Uppsala AB
Bröderna Pettersson
B.T. Gräv & Schakt
Bälinge Entreprenad AB
D Hermansson Entreprenad AB
Entreprenör Lars Bräck AB
Erik Thulins Entreprenader
Fa. Roland Ågren Schakt
Finsta Entreprenad AB
Fullerö Bygg & Entreprenad AB
GJ Mark & Entreprenad i Sigtuna AB
Gula Maskiner AB
Göran Pettersson Entreprenad AB
Hagby Åkeri AB
Hallman Maskin AB
Hans Ferm Schakt AB
Harbo Gräv & Last AB
Henrik Malmlöv
Hultgrev AB
Håkan Ferm Schakt AB
Hållnäs Gräv & Transport AB
J Wicksell Entreprenad & Motor
Jan Westlunds Schakt i Uppsala AB
JME Erikssons Entreprenad AB
Karl-Johan Thisner
Kent Gustavsson Schakt AB
KM Schakt AB
Krusenberg Mark & Park AB
Last & Planering Rail LPR AB
LESTAB
LP Entreprenad
Läbyvad Entreprenad AB
Länna Schakt AB
Mark Design Uppsala AB
Marma Maskin AB
Mases Entreprenad AB
Mats Carlsson Entreprenad AB
Mattias Janssons Väghyvlar
Mattias Sjökvists Åkeri AB
MG Maskin 
Miljöschakt J-O Jansson
MP Entreprenad
Mertajärvi Grävservice AB
Niklas Ågren Schakt AB
Norrlövsta Entreprenad
Nåstuna Lantbruk AB
P-E Älvebrinks Maskiner
Pinga Maskin AB
Pär Gillberg Åkeri AB
Ramstedts Gräv & Schaktfirma
Rasbo Bergsprängningar AB
REPA AB
REWAB 
R. Törnqvist Entreprenad AB
SH Bygg Sten & Anläggning AB
Sigent AB
SL Road Cleaning AB
Stenbackens Grävmaskiner
Stora Djupet AB
Streamliner Entreprenad AB
Sundbro Lantbruk AB
Tommy Larssons Schakt & Planering
Transschakt AB
Tällsgärde Entreprenad AB
Upplands TH Entreprenad AB
Uppsala Schakt & Transport AB
U.S.E Uffe Södermans Entreprenad
Vallgårda Entreprenad AB
Viktor Nielsen Entreprenad
Villbogård
Vänge Åkeri AB
Wallins Entreprenad i Uppsala AB
Åbergs Schakt i Knivsta AB
Åsbo Entreprenad
Ördes Gräv